วิสัยทัศน์

. : : วิสัยทัศน์ : : .  
   จีไอเอสทีม เป็นผู้นำการให้บริการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System)
. : : พันธกิจ : : .  
    1. มุ่งมั่นให้บริการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีมาตรฐาน ตามที่กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนด
2. มุ่งมั่น พัฒนางานโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *